LIDDS AB tar in 11,6 miljoner kronor via en nyemission för att finansiera fortsatt utveckling av produkten Liproca® Depot.  Produkten är avsedd för riktad läkemedelsbehandling av prostatacancer. Målet är att kunna erbjuda en effektivare behandling med lägre biverkningsfrekvens än dagens hormonbaserade behandlingsalternativ.

”Vi gläds åt att vår nyemission om 11,6 miljoner blev fulltecknad och vi välkomnar de nya aktieägarna Länsförsäkringar Skåne och Sydsvensk Entreprenörfond som bidrar med 3 miljoner kronor vardera. Kapitaltillskottet skall framförallt användas för att avsluta vår pågående kliniska fas II-studie och andra aktiviteter som syftar till att öka möjligheterna för en strategisk affär” säger Lars Åke Malmsten, projektledare i LIDDS.

Teknikerna för diagnosticering och lokalisering av prostatacancertumörer utvecklas kontinuerligt och därför ökar möjligheterna och intresset för lokal, riktad (fokal) behandling av bara de områden i prostatan där tumörcentra finns. Vad gäller lokal behandling så finns det idag en del alternativ, men inget av dem innefattar lokal behandling med läkemedel. Med Liproca® Depot får man möjlighet att styra läkemedelsbehandlingen mot områden i prostatakörteln där tumörer främst är lokaliserade. Denna behandling beskrivs som ”focal drug therapy” och har potentialen att bli en attraktiv terapimetod med få eller inga biverkningar. En sådan behandling kan öka livskvaliteten hos en stor grupp av dagens patienter.

Pontus Ottosson, VD på inkubatorn PULS där LIDDS ingår som  projektbolag, säger att ”Finansieringen av LIDDS är inte bara ett styrkebesked för projektet i sig, utan även ett bevis på att PULS framgångsrikt kan finansiera och driva projekt mot kommersialisering. Det känns också positivt att projektet attraherar nya starka regionala finansiärer”.

Om prostatacancer

Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos svenska män. Cirka 9000 personer diagnosticeras varje år och det är även den cancerform bland män som svarar för flest dödsfall. Prostatacancer diagnostiseras idag till mer än 90 % som lokaliserad sjukdom, d.v.s. tumörerna finns inuti prostatakörteln och är inte spridda till utsidan av körteln eller till andra delar av kroppen. Vidare uppskattas ca 50 % av denna patientgrupp ha en långsamt växande lokal tumör. En stor del av dessa patienter erbjuds idag ingen aktiv behandling, eftersom patienten inte upplever några symptom av sin sjukdom och alla idag tillgängliga behandlingsalternativ ger besvärande och livskvalitetsnedsättande biverkningar. Patienterna följs dock upp kontinuerligt, för att när sjukdomen går in i en mer aktiv fas direkt kunna inleda behandling. Prostatacancer är förvisso en långsamt växande cancer i det tidiga stadiet, men kan utvecklas till en mer aggressiv form. För att stoppa eller åtminstone signifikant fördröja cancerutvecklingen är det viktigt att påbörja behandlingen i god tid. LIDDS produkt Liproca® Depot utvecklas för behandling av bl.a. denna patientgrupp.

Om LIDDS AB

LIDDS (Local Implant Drug Delivery System) är ett svenskt life science bolag, baserat i Helsingborg, som utvecklar innovativa produkter baserat på medicinskt behov och företagets patentskyddade teknologi för lokal administering av läkemedel. Företaget grundades 2003 av forskare och entreprenörer vid Uppsala universitet, Göteborgs universitet och P.U.L.S.

LIDDS första produkt, Liproca® Depot är en ny och målinriktad produkt för riktad (fokal) behandling av lokaliserad prostatacancer som primär indikation. Målet är att kunna erbjuda en effektivare behandling med lägre biverkningsfrekvens än dagens hormonbaserade behandlingsalternativ. För mer information, besök www.liddspharma.com.

Om P.U.L.S. AB

Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, P.U.L.S. AB grundades 2002. PULS arbetar som inkubator och finansiär för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life science och kompetens genom hela värdekedjan, från FoU till kommersialisering. PULS affärsmodell är att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitet nås det gemensamma målet att maximera, tydliggöra och realisera värdet av produktidéerna genom en framgångsrik avyttring. För mer information, besök www.pulsinvest.se.

 

Kontaktinformation

LIDDS
Lars Åke Malmsten
, projektledare, 042 38 74 27, e-post: larsake.malmsten@liddspharma.com

PULS
Pontus Ottosson
, VD,  telefon 042-38 74 18.