Sedan den 31 juli handlas det i aktier i projektbolaget LIDDS på Nasdaq OMX First North. I och med börsintroduktionen har LIDDS lämnat PULS inkubatorverksamhet, men PULS är fortsatt ägare i bolaget. LIDDS produkt Liproca ® Depot är utvecklad för lokal behandling av lokaliserad prostatacancer och inledningsvis som förbehandling till strålning, för att därefter utvidga användningen till andra grupper av prostatacancerpatienter. Börsintroduktionen syftar bland annat till att resa kapital för att genomföra ett omfattande kliniskt studieprogram.

Klicka på länken för att se en intervju med LIDDS VD Lars-Åke Malmsten och bilder från noteringsdagen:  http://www.nasdaqomxnordic.com/nyheter/noteringar/firstnorth/2014/lidds

– LIDDS är det första projektbolaget som utvecklats inom PULS som har börsintroducerats och vi följer i egenskap av en betydande aktieägare noga dess utveckling, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.