LIDDS, ett projektbolag inom PULS, Sveriges ledande privata inkubator inom life science, genomför en nyemission och börsintroduceras på Nasdaq OMX First North. LIDDS har utvecklat en produkt – Liproca® Depot – mot lokaliserad prostatacancer och har i tre fas IIa-studier visat på sänkta PSA-nivåer och minskad prostatavolym. Nu genomförs en nyemission i syfte att finansiera en utvidgning av det kliniska programmet.

– LIDDS teknologi och produkt förväntas kunna tillgodose ett mycket stort medicinskt behov: prostatacancer, och har den unika förmågan att den verkar lokalt. Med denna finansiering har LIDDS möjligheten att ta nästa steg i utvecklingen av sitt kliniska program och även att bredda detsamma, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

LIDDS utvecklar produkter baserat på en patentskyddad och kliniskt testad drug delivery-teknologi som utgör grunden för olika injicerbara läkemedelsprodukter för lokal dosering. LIDDS produkt Liproca® Depot är utvecklad för lokal behandling av lokaliserad prostatacancer och inledningsvis som förbehandling till strålning, för att därefter utvidga användningen till andra grupper av prostatacancerpatienter. Målsättningen är att väsentligt reducera biverkningar och samtidigt upprätthålla och förbättra effekten jämfört med de systematiska antihormonella behandlingsalternativ som finns idag.

–  I och med börsintroduktionen lämnar LIDDS inkubatorfasen i PULS. PULS kommer dock fortsatt att vara en av de större ägarna i LIDDS, och vi ser fram emot att följa utvecklingen av bolaget, säger Pontus Ottosson.

LIDDS genomför två emissioner: en företrädesemission till befintliga aktieägare om 34,5 MSEK samt en spridningsemission till allmänheten om 10 MSEK. Målet är att tillföra bolaget ytterligare 17,3 MSEK under det kommande året. Teckningsperioden är 11-27 juni, med handelsstart på First North omkring den 31 juli 2014.

Erik Penser Bank är anlitade som rådgivare i denna process. För prospekt och anmälningssedlar, se www.penser.se eller www.lidds.se.

För mer information, vänligen kontakta: Pontus Ottosson, VD i PULS, tel: 042- 38 74 18 eller besök www.pulsinvest.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.