I den förlängda Fas IIa studien, LPC 003, bekräftas att det är möjligt att väsentligt öka injicerad mängd och dos av Liproca® Depot vid prostatacancer. Fem patienter behandlades med mellan 50-200 procent större mängd, i förhållande till prostatans storlek, jämfört med de doser patienterna fick i första delen av studien. Som förväntat sågs sänkta PSA och prostatavolymsvärden. LIDDS förbereder nu för att starta en Fas IIb ”dose finding” studie under 2016.

Målsättningen med den förlängda studien var att undersöka om det finns några kliniska begränsningar att injicera större mängder läkemedel i prostata. LIDDS har i denna studie lyckats att injicera 30 % av prostatavolymen vilket var målsättningen.

Liproca® Depot gör det möjligt att injicera ett väl beprövat antihormonellt läkemedel (hydroxyflutamid) direkt i tumörområdet vid prostatacancer. Där stannar den aktiva substansen och förblir verksam i upp till ett halvår. LIDDS har kliniska data som visar positiva effekter av Liproca® Depot och att de antihormonella biverkningar som uppkommer vid tablettbehandling kan undvikas.

”Det är mycket glädjande med det positiva studieresultatet och att LIDDS fått bekräftelse på att det går att avsevärt öka injicerad mängd läkemedel i prostata. Vi förbereder nu för nästa studie där sambandet mellan dos och effekt kommer att studeras ytterligare”, säger Monica Wallter, VD för LIDDS AB.

LIDDS var ett av PULS projektbolag från 2003 till 2014 då LIDDS noterades. PULS är idag fortsatt en aktiv aktieägare i LIDDS.

För att läsa pressmeddelandet från LIDDS, klicka här.