Det svenska företaget Laccure AB har utvecklat en banbrytande produkt inom kvinnohälsa som är effektiv, säker och användarvänlig. Laccures ägare arbetar nu för att avyttra företaget till en köpare med starka resurser för lansering av produkten.

Tillverkningsprocessen för den nya produkten Laccure® Vagitorium har nu skalats upp och den nya produkten är färdig för introduktion på marknaden. Laccure har därför påbörjat arbetet med att hitta ett etablerat företag som är intresserat av att förvärva Laccure och lansera produkten. Laccures styrelse har anlitat Evli Corporate Finance för exitprocessen.

− Vi är stolta över att kunna meddela att det sista utvecklingssteget, uppskalningen av tillverkningsprocessen för Laccure® Vagitorium, en ny antibiotikafri, receptfri produkt för behandling och förebyggande av bakteriell vaginos, är klart. Produkten är därmed färdig för lansering. Ända sen projektstarten har det varit vår målsättning att avyttra Laccure till ett etablerat företag som tar produkten till marknaden, säger Jeanette Robertsson, vd för Laccure AB.

Om bakteriell vaginos

Bakteriell vaginos (BV) är den vanligaste vaginala infektionen hos kvinnor i fertil ålder. Uppskattningsvis drabbas varje år mer än 300 miljoner kvinnor världen över. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens. Många kvinnor upplever BV som besvärande och generande, vilket påverkar livskvaliteten negativt. BV är en obalans i den naturliga vaginala bakteriefloran, vilket leder till förhöjt pH-värde, illaluktande flytningar och hämning av den normala laktobacilltillväxten. Många kvinnor drabbas av återkommande infektioner flera gånger varje år.

Om Laccure® Vagitorium

Laccure har framgångsrikt tagit sin patenterade produkt Laccure® Vagitorium hela vägen från innovation till kliniska studier, där 80 % av kvinnorna blev av med sin BV efter endast en dos, och slutligen till uppskalad tillverkning. Den nya produkten är baserad på en patenterad substans som under flera dagar avger mjölksyra och på så sätt reducerar det förhöjda pH-värdet i slidan. Fokus i utvecklingsarbetet har legat på att utveckla en användarvänlig produkt som inte är kladdig, är lätt att applicera och mycket effektiv. Laccure® Vagitorium behöver bara administreras en gång för att behandla en BV-infektion och en gång i månaden för att förebygga infektioner hos kvinnor med frekventa återfall. Produkten är CE-märkt som en medicinteknisk produkt i klass IIa och är avsedd att användas både för att behandla och förebygga bakteriell vaginos. Laccure® Vagitorium är nu färdig för marknadsintroduktion i EU/EES-länderna.

Om Laccure AB

Laccure AB bildades 2007 och är baserat i Helsingborg. Laccure är ett projektbolag inom life science utvecklingsbolaget P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences). Det ursprungliga utvecklingsarbetet av företagets produkt gjordes vid Lunds universitet och universitetet i Gdansk i Polen. Ytterligare farmaceutisk utveckling och GMP-tillverkning för prekliniska och kliniska studier genomfördes i samarbete med ett antal kontraktforskningsföretag. Laccures ägare arbetar nu för att avyttra företaget till en köpare med starka resurser för kommersialisering av Laccure® Vagitorium.

Läs gärna mer på www.laccure.com och www.pulsinvest.se

För ytterligare information vänligen kontakta
Sven-Inge Svensson, styrelseordförande, Laccure AB, sven-inge.svensson@laccure.com
Jeanette Robertsson, vd, Laccure AB, jeanette.robertsson@laccure.com