PULS projektbolag Laccure AB har tecknat ett licensavtal som ger Combe Inc. exklusiva globala rättigheter till Laccures egenvårdsprodukt som hjälper kvinnor som lider av bakteriell vaginos. Utlicensieringen innebär att Laccure erhåller en betalning vid signering och delmålsbetalningar samt royalty. Enligt avtalet kommer ägarskapet av produkten på sikt att gå över till Combe.

Den nya receptfria produkten är en banbrytande kvinnohälsoprodukt som är effektiv, säker och användarvänlig och som tillgodoser de hittills inte uppfyllda behoven hos 300 miljoner kvinnor världen över som varje år drabbas av bakteriell vaginos. Idag saknas effektiva och säkra produkter som också är användarvänliga och som kan doseras med låg frekvens. Många kvinnor upplever bakteriell vaginos som besvärande och generande, vilket påverkar de drabbade kvinnornas livskvalitet negativt.

– Vi är stolta över att Laccure utifrån ett konkret medicinskt behov har lyckats ta fram en innovativ, antibiotika- och receptfri produkt som löser ett stort dolt hälsoproblem. Att Laccure har utlicensierat produkten till Combe, en väletablerad global aktör inom produktsegmentet vilket skapar bästa förutsättningar för att produkten framgångsrikt kommersialiseras, är givetvis extra glädjande, säger Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB.

För mer information
Pontus Ottosson, VD P.U.L.S. AB, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334

Om Laccure AB
Laccure grundades 2007 och är baserat i Helsingborg. Laccure är ett projektbolag inom PULS-gruppen. Den första utvecklingen av företagets produkt genomfördes vid Lunds universitet och Gdansks universitet i Polen. Ytterligare läkemedelsutveckling och GMP-tillverkning för prekliniska och kliniska studier utfördes i samarbete med ett antal kontraktsforskningsföretag. Produkten tillverkas av Recipharm Karlskoga AB. Laccure AB är certifierad enligt ISO13485. www.laccure.com

Om Combe Incorporated
Combe är en privatägd tillverkare och marknadsförare av egenvårds- och skönhetsprodukter och receptfria läkemedel med ledande varumärken inom kategorierna hårvårdsprodukter för män, kvinnohälsa och munvård. Sedan bolaget grundades 1949 har Combe varit ett varumärke och en innovatör inom sitt segment med egen utveckling av många framgångsrika varumärken inklusive Just for Men, Clearasil, Vagisil, Odor-Eaters, Lanacane och Seabond. Idag är Combe ett av de största privatägda bolagen inom hälso- och skönhetsindustrin i USA och bolaget fortsätter att utforska nya vägar för innovation i egen regi och genom partnerskap med andra bolag för att kunna erbjuda meningsfulla, effektiva och differentierade lösningar till konsumenter runt om i världen. www.combe.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag, avyttrat två och börsintroducerat två (AcuCort samt LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.