Laccure tar in 10,8 miljoner för att färdigutveckla sin produkt för bakteriell vaginos

Helsingborg 21 juni – Laccure AB, tar in 10,8 miljoner i en nyemission för att slutföra utvecklingen av en ny produkt för kvinnor med bakteriell vaginos. Bakteriell vaginos drabbar 10-30% av alla kvinnor. Idag finns ingen användarvänlig produkt på marknaden som samtidigt är effektiv och säker.

Kapitaltillskottet ska användas för att färdigutveckla och dokumentera produkten fram till marknadsintroduktion. Därefter är målsättningen att avyttra produkten till ett företag som kan sätta produkten på marknaden.  De största ägarna efter emissionen är BWG Holding, Länsförsäkringar Skåne, Innovationsbron, Zoya Invest och P.U.L.S..

”Överteckningen av emissionen om nästan en miljon visar att det finns ett stort förtroende för Laccure och dess ledning och detta känns förstås mycket glädjande. Vidare är det kvinnliga investerarnätverket IDA från Göteborg nya aktieägare vilket ytterligare bekräftar projektets betydelse. Sist men inte minst har Laccure fått in en ny stor aktieägare i William Gunnarsson med lång och gedigen erfarenhet från branschen, vilket ytterligare kommer att stärka projektbolaget”, säger Gunnar Säll styrelseordförande i Laccure AB.

Bakteriell vaginos (BV) är den vanligaste gynekologiska infektionen som drabbar 10-30% av alla kvinnor i fertil ålder världen över. Detta motsvarar 45 miljoner kvinnor i den utvecklade delen av världen. BV resulterar i illaluktande flytningar och beror på en rubbad bakterieflora i underlivet. Detta stora och dolda problem skapar mycket lidande och påverkar kvinnors livskvalitet negativt.

Pontus Ottosson, VD på inkubatorn P.U.L.S. AB, där Laccure är ett av projektbolagen, säger att ”Projektet utvecklas väl och  strategiomläggningen från läkemedel till medicinteknisk produkt gör att produkten kan nå marknaden betydligt snabbare. ”

För ytterligare information om Laccure AB, besök www.laccure.com eller kontakta

Projektledare Jeanette Sundberg på telefon 042-38 74 19.

För mer information om PULS besök www.pulsinvest.se eller kontakta

VD Pontus Ottosson på telefon 042-38 74 18.

 

Om Laccure AB

Laccure AB är ett projektbolag inom inkubatorn P.U.L.S.. Ett reelt medicinskt behov låg till grund för bildandet  av Laccure 2007. Det ursprungliga utvecklingsarbetet har skett vid universitetet i Lund och universitetet i Gdansk där flera av innovatörerna är verksamma. Utvecklingen är numer förlagd till ett antal specialiserade företag inom branschen, bl.a. PURAC Biomaterials i Nederländerna som tillverkar substansen.

Om P.U.L.S. AB

P.U.L.S. AB (”PULS”), Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences, grundades 2002. PULS arbetar som finansiär och inkubator för tidiga projekt inom life science, främst läkemedelsutveckling och har hittills startat sju projektbolag. PULS består av en operativ ledning samt ett tjugotal partners med lång erfarenhet av life science och kompetens genom hela värdekedjan, från FoU till kommersialisering. PULS affärsmodell är att tidigt engagera sig med innovatörerna för att åstadkomma en optimal IP-plattform och ett kvalitetssäkrat projekt. Genom att tillföra kapital, kunskap och kostnadseffektivitet nås det gemensamma målet att maximera, tydliggöra och realisera värdet av produktidéerna genom en framgångsrik avyttring.