P.U.L.S. AB:s årsstämma hölls den 14 juni 2017. Vid stämman omvaldes Jörgen Johnsson, Marie Lidgard, Olov Sterner samt Karin Wingstrand och Michael Oredsson valdes till ny styrelseledamot. Ragnar Lindqvist omvaldes som styrelseordförande.

Michael Oredsson är idag VD för BioInvent International AB och har gedigen erfarenhet från tidigare positioner inom läkemedelsindustrin både i Sverige och internationellt. Han har även erfarenhet från marknadsföring av receptfria läkemedel och konsumentprodukter genom tidigare ledande marknadsbefattningar på dåvarande Pharmacias division för egenvårdsprodukter i Australien och på Nestlé och Mars Inc. i Sverige, Tyskland och Frankrike.

Förändringsarbete i fokus
PULS affärsidé är att skapa god avkastning till sina aktieägare genom att tillsammans med innovatörer maximera värdet av produktidéer inom life science, där PULS tillför ett tydligt och affärsmässigt entreprenörskap, bred vetenskaplig kompetens och långsiktig finansiering.

– PULS befinner sig i ett spännande skede med en portfölj med projekt i både tidig och sen utvecklingsfas, men med utrymme för fler nya projekt. Vi har en ny strategi på plats som ska säkerställa förändringsarbetet och vidareutvecklingen av PULS till ett framgångsrikt life science-bolag som levererar innovativa produkter, hållbar tillväxt och god avkastning till våra aktieägare, säger Sarah Fredriksson, VD för PULS.

Läs gärna mer om PULS långsiktiga mål och förändringsarbete i årsredovisningen 2016 på bolagets hemsida.

För mer information
Sarah Fredriksson, VD, P.U.L.S. AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@pulsinvest.se