LIDDS AB börsintroduceras
idag på Nasdaq OMX First North. LIDDS har
utvecklat en produkt – Liproca® Depot – mot lokaliserad
prostatacancer och har i tre fas IIa-studier visat på sänkta PSA-nivåer och
minskad prostatavolym. LIDDS AB har nyligen tillförts 34,5 MSEK före
emissionskostnader via nyemission och aktiespridning. LIDDS har sedan starten
2003 varit ett projektbolag inom P.U.L.S., Sveriges ledande privata life
science-inkubator.

– 
LIDDS har utvecklat en mycket intressant
behandling, som primärt är inriktad på prostatacancerpatienter, och med
potential till flera andra användningsområden. I och med börsintroduktionen
lämnar LIDDS nu PULS inkubatorfas, men PULS är fortsatt en betydande ägare och vi
följer därför noga utvecklingen i bolaget, säger Pontus Ottosson, VD i PULS.

LIDDS
utvecklar produkter baserat på en patentskyddad och kliniskt testad drug
delivery-teknologi som utgör grunden för olika injicerbara läkemedelsprodukter
för lokal dosering. LIDDS produkt Liproca® Depot är utvecklad för
lokal behandling av lokaliserad prostatacancer och inledningsvis som
förbehandling till strålning, för att därefter utvidga användningen till andra
grupper av prostatacancerpatienter. Målsättningen är att väsentligt reducera
biverkningar och samtidigt upprätthålla och förbättra effekten jämfört med de
systematiska antihormonella behandlingsalternativ som finns idag.

Första dag
för handel med aktier och teckningsoptioner på NASDAQ First North i LIDDS AB
(publ) är den 31 juli 2014. Erik Penser Bankaktiebolag är utsedd som LIDDS
certified adviser på First North.

För mer information, vänligen kontakta:

Pontus Ottosson, pontus.ottosson@pulsinvest.se eller
070-535 93 34.

Se även www.lidds.se och www.penser.se.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.