Skip to content

Glactone Pharma erhåller finansiering från Swelife och Medtech4health

I stark konkurrens och efter extern granskning har Glactone Pharma i samarbete med forskare från Karolinska Institutet och Lunds universitet tilldelats ett anslag på 1,000,000 SEK från Swelife och MedTech4Health, två nationella Vinnovafinansierade strategiska innovationsprogram inom life science. Glactone Pharmas finansierade projekt, STAT3 inhibition som immunterapi för behandling av prostatacancer, syftar till att undersöka mekanismen bakom kombinationseffekten av STAT3 blockering och immunterapi. Att utröna mekanismen är ett viktigt steg i utvecklingen av en effektiv immunterapi för prostatacancer. Utlysningen syftade till att främja projekt med stor innovationspotential som kan adressera betydande behov och efterfrågan från patienter, vårdgivare och sjukvård.

Glactone Pharma är ett svenskt biotech bolag som utvecklar nya läkemedel som kan inhibera transkriptionsfaktorn STAT3, en väldigt lovande måltavla i cancer. Projektet är ett samarbete med Dr Andreas Lundqvist, docent, Karolinska Institutet, Department of Oncology-Pathology och Professor Anders Bjartell, Department of Translational Medicine, Lunds universitet. Glactone Pharma kommer att bidra med expertis inom läkemedelsutveckling samt tillgång till bolagets kandidatsubstans. Dr Lundqvists och Professor Bjartells forskningsgrupper kommer att bidra med expertis inom tumör-immunologi respektive prostatacancer.

Målsättningen med projektet är att undersöka mekanismen som kopplar STAT3 blockering med en ökad effekt av “checkpoint inhibition” immunterapi i prostatacancer. Genom att använda avancerade modeller av prostatacancer kommer interaktionerna mellan immunceller och cancerceller till följd av STAT3 blockering att studeras. Att ha denna kunskap är av stor betydelse för att kunna förutse vilka patienter som kommer att svara på behandling och för att kunna styra den optimala behandlingen, vilket ökar sannolikheten för framgång i framtida kliniska studier.

Martin Johansson, projektledare på Glactone Pharma, säger: “Immunterapi är idag ett av de mest spännande och lovande områdena inom läkemedelsutveckling. Men många begränsningar finns. Med det beviljade finansieringsstödet för det här projektet kan vi tillmötesgå ett stort medicinskt behov och förhoppningsvis ta fram en innovativ och effektiv behandling för prostatacancerpatienter. Vi är mycket tacksamma för erkännandet och vi ser fram emot att få samarbeta med två ledande svenska akademiska institutioner”.

Om immunterapi
Immunterapi är en behandlingsform som aktiverar och utnyttjar kroppens egna immunsystem för att känna igen och angripa tumörer. Det är idag det snabbast växande och mest lovande området inom cancerforskning. Med den stora potential som finns med immunterapi finns det också ett stort intresse.

Om STAT3
STAT3 (Signal Transducer and Activator of Transcription 3) är ett signaleringsprotein som ofta är aktiverat i olika typer av cancer. 

STAT3 är en mycket lovande måltavla för läkemedel i cancer med både preklinisk och klinisk data som stödjer att STAT3 spelar en viktig roll vid uppkomsten och utvecklingen av tumörer. Framförallt är STAT3 involverat i mekanismer som möjliggör att tumörer och cancerceller kan undgå immunsystemet och bli behandlingsresistenta.

STAT3 är en svår måltavla för läkemedel då det är ett intracellulärt protein som saknar enzymatisk aktivitet och som kan aktiveras av flera uppströmsfaktorer. Trots att STAT3 inte är en ”klassisk måltavla”, så har Glactone Pharma utvecklat oralt biotillgängliga småmolekylära substanser som direkt kan inhibera STAT3.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biotech bolag inom PULS och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. PULS är ett life science bolag med en unik kombination av forskare och företagare som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom att bidra med kapital, kunnande och samarbete.

Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för användning med immunterapier och för behandling av läkemedelsresistenta cancertyper. STAT3 är direkt involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot riktade cancerbehandlingar, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. Läs gärna mer på www.glactone.com och www.pulsinvest.se.

Om Vinnova
Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vinnovas vision är att stärka Sverige som forsknings- och innovationsland. Uppgiften är att bidra till hållbar tillväxt genom att förbättra förutsättningarna för innovation främst genom att ge bidrag till innovationsprojekt och forskning som behövs för att utveckla nya lösningar. Vinnova satsar också långsiktigt på starka forsknings- och innovationsmiljöer. Läs gärna mer på www.vinnova.se.

För mer information, vänligen kontaktaJan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma AB, +46 (0)70 676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se
Martin Johansson, projektledare, Glactone Pharma AB, +46 (0)76 006 60 29 eller martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. AB (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett svenskt life science-bolag med en unik kombination av forskare och industrialister som tillsammans med innovatörer kommersialiserar idéer genom kapital, know-how och ett engagerat partnerskap. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat elva projektbolag; avyttrat två, lagt ned ett, börsintroducerat två (AcuCort och LIDDS) samt utlicensierat ett. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: Adenovir Pharma, Belina, Glactone Pharma, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.