Framgångsrik nyemission i AcuCort

AcuCort AB genomförde under augusti och september en företrädesemission omfattande 6 miljoner kronor som övertecknades. Emissionen genomfördes för att tillföra kapital till verksamheten och bredda ägandet inför en planerad notering
under 2017.

AcuCort har utvecklat en snabblöslig film som innehåller den väldokumenterade glukokortikoiden Dexametason som används av till exempel allergiker. Enbart i EU och USA finns minst 25 miljoner människor som riskerar att drabbas av svåra allergiska reaktioner från till exempel födoämnen eller insektsbett.

– Vi är mycket nöjda med emissionen. Det tillförda kapitalet kommer i huvudsak att användas till att förbereda studier för registreringsgodkännande i EU och USA samt en djupare analys av den amerikanska marknaden, säger Sten R Sörensen, AcuCorts styrelseordförande.

Emissionen tecknades av drygt 40 privata investerare, inkluderande såväl gamla som nya aktieägare. Majoritetsägaren i AcuCort AB, life science bolaget P.U.L.S. AB deltog också i emissionen.

Användarvänlig och snabbare upptag
Allergiska reaktioner kan uppstå plötsligt och då är AcuCorts snabblösliga film, Dexa ODF, idealisk eftersom förpackningen inte är större än ett visitkort och därför är lätt att alltid bära med sig. Filmen löser snabbt upp sig när den läggs på tungan och den medicinska effekten aktiveras. Till skillnad från tabletter som först bör lösas upp i vatten och sedan måste sväljas, vilket kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation.

AcuCort har sedan tidigare gjort en så kallad bioekvivalensstudie som visar att den snabblösliga filmen Dexa ODF är jämförbar med motsvarande dos Dexametason i tablettform. Studien visar dessutom att filmen har en 23% snabbare absorption av den aktiva substansen.

– Snabbt upptag av den aktiva substansen, ingen tablett som ska sväljas eller som kräver tillgång till vatten är viktiga fördelar i stressade situationer som vid akuta allergiska reaktioner. Inte minst för personer med sväljsvårigheter. Vi har därför stora förväntningar på Dexa ODF då vi är övertygade om att produkten kommer att addera värde för användaren, säger Mats Lindfors, VD för AcuCort.

Bolaget siktar på en registrering av Dexa ODF under 2018 i EU.

För mer information, vänligen kontakta
Mats Lindfors, VD, AcuCort AB, 070 790 5815, mats.lindfors@acucort.se

Om Dexa ODF
AcuCorts Dexa ODF (Oral Dissolvable Film) är en ny smart och patenterad produkt. Den innehåller glukokortikoiden Dexametason som är en välkänd, välanvänd och väldokumenterad anti-inflammatorisk substans.
Dexa ODF är en tunn, snabbupplösande och användarvänlig film som smälter på tungan och behöver varken sväljas eller kräver vatten. Filmen ligger i en liten och smidig förpackning anpassad för att de som behöver produkten alltid kan bära den med sig.

Om glukokortikoider
Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider till exempel vid allergi och kruppanfall. Men även cancerpatienter som lider av illamående och kräkningar till följd av cytostatika-behandling (CINV) använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel inte upplevs som användarvänliga alternativt kräver de medicinsk personal. Att till exempel först behöva lösa upp tabletterna i vatten kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation av såväl den drabbade som den som eventuellt hjälper den drabbade. Den drabbade kan ha svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga på tungan, men med samma effekt som tabletten, kan komma att få ett stort användningsområde.

Om AcuCort
AcuCort AB blev 2011 ett bolag i P.U.L.S. AB:s projektportfölj. Bolaget ska utveckla och kommersialisera Dexa ODF, en snabblöslig oral film innehållande glukokortikoiden Dexametason. Produkten kan bland annat användas för behandling av akuta allergiska reaktioner, krupp och CINV (Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting).

P.U.L.S. AB  (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat tio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat (LIDDS). PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure, Oncorena och Trophea. www.pulsinvest.se.