Läkemedelsindustrin har under det senaste århundradet väsentligt bidragit till att förbättra hälsa och välstånd. Exporten från svensk läkemedelsindustri har överstigit bilexporten. Innovativa produkter och tjänster har haft stor betydelse för att öka livslängden och att ge symtomlindring för stora patientgrupper med allvarliga sjukdomar. Men under de senaste två decennierna har den innovativa kapaciteten inom läkemedelsindustrin släpat efter, och det blir allt mer uppenbart att den rådande affärsmodellen inom de globala läkemedelsbolagen, ”Big Pharma” står under ett hårt förändringstryck.

Läs hela debattartikeln i Biotech Sweden här:

http://biotech.idg.se/2.1763/1.430437/forandringsprocessen-i-lakemedelsindustrin-har-bara-borjat