DuoCort tar in drygt 18 miljoner för fortsatt utveckling av sin orphan drug

Helsingborg 15 april 2010- DuoCort AB tar in drygt 18 miljoner via en nyemission för fortsatt arbete med sin nya behandling för binjurebarksvikt, ofta kallad Addisons sjukdom. Lovande data för produkten har tidigare presenterats och projektet tar senare i år ytterligare ett steg närmare marknaden genom ansökan om marknadsgodkännande inom EU. Det Helsingborgsbaserade företagets nyemission blev kraftigt övertecknad.

I Sverige finns det ca 4000 patienter som lider av binjurebarksvikt och måste ha livslång behandling som ersätter kortisol för att överleva. DuoCorts nya läkemedel har utvecklats av forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Uppsala Universitet. Den nya behandlingen har en mer fysiologisk frisättningsprofil som efterliknar kroppens naturliga utsöndring av kortisol. Därigenom förbättras behandlingsresultaten för patienterna.

”Det känns väldigt bra att med vår nya innovativa behandling kunna hjälpa dessa patienter kunna leva ett mer normalt liv. Vi är också tacksamma för den tillit och tillförsikt som både gamla och nya ägare visar med denna kraftiga överteckning av emissionen. Utvecklingen kan nu fortsätta enligt plan med ansökan om marknadsgodkännande senare i år” säger Jacob Kaluski, styrelseordförande i DuoCort AB.

Ett flertal studier visar på för tidig död, försämrad livskvalitet, ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar och minskad bentäthet hos patienter med binjurebarksvikt.  Den troliga orsaken är den mycket omoderna ersättningsbehandling som i används idag och som inte på något sätt kan efterlikna den normala dygnsprofilen av kortisol. DuoCorts nya mer fysiologiska behandling givet en gång om dagen visar förbättrade riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom jämfört med dagens standardbehandling med hydrokortison.

Pontus Ottosson, VD på inkubatorn P.U.L.S., där DuoCort AB ingår som projektbolag, säger att ”Den kraftiga överteckningen är ett styrkebesked och visar att våra finansiärer tror på projektets potential. Ytterligare ett bolag på kort tid har en övertecknad emission vilket visar att P.U.L.S. har en stark projektportfölj.”

Om binjurebarksvikt

Patienter som lider av sjukdomen binjurebarksvikt är oförmögna att producera sitt eget kortisol och behöver därför ersättningsbehandling med hydrokortison för att överleva.  Binjurebarksvikt är en ovanlig sjukdom som drabbar patienter i aktiv ålder och eftersom det är en kronisk sjukdom, behöver patienterna livsnödvändig behandling hela livet.  Behandling av binjurebarksvikt innebär att man ersätter de hormoner som patientens egna binjurebark inte kan producera. Kortisol ersätts med hydrokortison, den syntestiska formen av kortisol.

Det finns olika typer av binjurebarksvikt: primär binjurebarksvikt också kallad Addisons sjukdom, sekundär binjurebarksvikt och CAH- congenital adrenal hyperplasi.

Kontakt information

DuoCort
Jacob Kaluski, styrelseordförande, tel 070-356 56 65

PULS
Pontus Ottosson, VD, tel 070-535 93 34

Om DuoCort

DuoCort är ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på att förbättra glukokortikoid behandlingen inom flera medicinska behovsområden. Företaget har sitt ursprung hos forskare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg och vid Uppsala Universitet.  DuoCort har utvecklat en förbättrad glukokortikoid behandling för patienter med binjurebarksvikt, en ovanlig sjukdom som har orphan status i Europa och USA.  Den nya produkten, som tas en gång om dagen och är en så kallad dual release. Det innebär att den har ett yttre hölje som direkt frisätter läkemedel och en inre kärna som frisätter läkemedlet over dygnet för att härma kroppens egen frisättning av kortisol. Tabletten som finns i både 5 och 20 mg har utvecklats av DuoCort Pharma AB som är ett helägt dotterbolag. För mer information besök www.duocort.com