Skip to content

Clas Runnberg utsedd till partner i PULS

Life science bolaget PULS har ytterligare stärkt sin kompetensbas genom att utse Clas Runnberg till partner.

– Det är glädjande att Clas har tackat ja till att ta sig an rollen som partner i PULS. Clas har under de senaste sex åren, till och med senaste årsstämman i juni i år, varit bolagets styrelseordförande. Clas är därför väl insatt i PULS verksamhet och kommer fortsättningsvis att spela en aktiv roll i viktiga initiativ och bidra till bolagets positiva utveckling, säger Pontus Ottosson, VD på PULS.

Clas Runnberg är utbildad marknadsekonom och har gedigen erfarenhet från ledande befattningar i internationella medicintekniska bolag som Gambro, Diatek Medical Technologies, Block Medical, HemoCue i Sverige och i USA samt Vidacare i Nederländerna. Idag har han bland annat uppdrag som industriell rådgivare till Valedo, en tillväxtorienterad svensk investeringsgrupp, är knuten till Clinical Innovation Fellowships-programmet på KTH, Stockholm och styrelseledamot i Medicon Bridge, Lund.

Om PULS partners
PULS partners bidrar med högkvalitativa punktinsatser i PULS och projektbolagen. På så sätt kan PULS partners kompetenser optimalt användas i den omfattning och vid de tidpunkter som de bäst behövs.

PULS partners består av fyrtio välmeriterade personer som representerarar hela processen från kemisk farmaceutisk och klinisk utveckling till immaterialrätt, finansiering, management och avyttring av projekt. Cirka hälften av PULS partners har en förankring i universitets- och forskarvärlden och hälften från läkemedelsindustrin. Partnerskapets samlade kompetenser genererar och förädlar nya projektidéer, som när de uppnått PULS kriterier för investering utgör grunden för nya projektbolag. Partners agerar även som experter inom sina respektive kompetensområden vid utvärdering av nya projektidéer som kommer från externa forskare.

För mer information
Pontus Ottosson, VD, PULS, pontus.ottosson@pulsinvest.se, telefon 070 535 9334.