AQILION AB tillkännager TAK1 som det läkemedelstarget (målprotein) i kroppen som läkemedelskandidaterna riktas mot i det interna utvecklingsprogrammet Alnitak. Bolaget  kommer att presentera data från Alnitak, som är i tidig forskningsfas, vid det internationella samarbetsevenemanget BIO-Europe® 2020 Digital i oktober. Alnitak startades som ett internt program förra året med fokus på kronisk inflammation och autoimmuna sjukdomar, men är också intressant för potentiella läkemedelskandidater inom vissa genetiskt drivna cancerformer.

Det internt framtagna Alnitak-programmet syftar till att upptäcka och utveckla små molekyler som binder till och hämmar TAK1 och dess aktivitet i kroppen. TAK1 har visat sig fungera som en huvudregulator för inflammatorisk signalering. Aqilion-teamet, som består av erfarna tidigare AstraZeneca FoU-ledare och forskare, har identifierat TAK1 som ett mycket lovande läkemedelstarget. Ett TAK1-hämmande läkemedel har potential att behandla inflammatoriska och autoimmuna sjukdomar utöver vissa genetiskt drivna cancerformer.

Bland de viktigaste inflammatoriska processerna är bildandet av ett proteinkomplex som kallas inflammasom. Inflammasomerna är en del av det medfödda immunsystemet och de spelar en viktig roll genom att hjälpa till att rekrytera immunceller till områdena av infektion och inflammation. Dysfunktionella inflammasomer är involverade i skadliga inflammationer som kan bli kroniska i flera olika sjukdomar. NLRP3 är den hittills mest studerade inflammasomen. Nyligen har det i vetenskapliga publikationer också visats att TAK1 har en central roll för att aktivera just NLRP3 i humana celler.

Sammantaget menar Aqilion att ny forskning och kunskap om human immunologi och tillgänglighet till nya forskningsmodeller, omvärderar och positionerar TAK1 som ett idealt läkemedelstarget.

– Genom att använda datorstödd och strukturbaserad molekyldesign i samarbete med ledande forskningslaboratorier har projektet redan utvecklat egna kandidater med så bra substansegenskaper att de kan klassas som de bästa i sin klass av de som vi känner till från publik data. Detta är Aqilions första interna projekt som nu levererar resultat sedan vi sjösatte vår nya strategi med fokus på kroniska inflammatoriska och immunologiska sjukdomar. Jag är stolt över vårt team och våra samarbetspartners och är mycket glad över att kunna konstatera att vi har nått en viktig milstolpe i utvecklingen av Aqilion som ett bioteknikbolag, säger Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB är ett svenskt privatägt bolag med huvudkontor i Helsingborg.
www.aqilion.com