Skip to content

Aqilion tecknar prekliniskt licens- och strategiskt forskningssamarbetsavtal med Merck

AQILION AB (Aqilion) meddelar idag att bolaget har ingått ett exklusivt licensavtal och strategiskt forskningssamarbete med Merck för att upptäcka, utveckla och kommersialisera småmolekylära hämmare av proteinet TAK1 (tillväxtfaktor β-aktiverad kinas 1). Merck kommer att göra en kontant förskottsbetalning om 10 MEUR till Aqilion. Aqilion är dessutom berättigat att erhålla milstolpsersättningar för utveckling och kommersialisering som tillsammans överstiger 950 MEUR samt royalties på den globala nettoförsäljningen.

Samarbetet bygger på Aqilions omfattande erfarenhet och kunnande i upptäckten av selektiva TAK1-hämmare (Alnitak-programmet) tillsammans med Mercks branschledande expertis inom drug discovery och utveckling. De egenutvecklade hämmarna är resultatet av Aqilions interna drug discovery-arbete. TAK1 anses vara huvudregulator för olika inflammatoriska signaler. Forskningssamarbetet syftar till att utveckla ”first-in-class” och differentierade TAK1-läkemedel för ett brett spektrum av autoimmuna och inflammatoriska sjukdomsindikationer, inklusive neurologiska sjukdomar.

I samarbetet kommer Aqilion att ansvara för design och syntes av nya småmolekylära TAK1-hämmare, medan Merck kommer att leda arbetet inom preklinisk farmakologi och biologi.

“Vi är glada och stolta över att tillkännage detta samarbete med Merck, då det validerar vår affärsstrategi att generera mycket innovativa discovery-projekt i kombination med en proaktiv affärsutveckling och tidiga avtal”, säger Sarah Fredriksson, vd för Aqilion. “Vi ser fram emot att samarbeta med Merck, då detta kommer att påskynda processen att få fram nya effektiva behandlingar för sjukdomar med stora medicinska behov.”

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion

Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com