Skip to content

Aqilion stärker sitt operationella team inom klinisk utveckling inför planerad Fas 1-studie med läkemedelskandidat för inflammatoriska sjukdomar

Aqilion meddelar idag att bolaget har rekryterat Anneli Tinnerholm som ansvarig för Clinical Operations och för projektledning av bolagets Regulus-program. Målsättningen med Regulus är att under andra halvåret 2022 starta en Fas 1-studie med läkemedels-kandidaten AQ280 som en potentiell behandling för eosinofil esofagit (EoE), en inflammatorisk sjukdom i matstrupen. Anneli har gedigen erfarenhet från klinisk utveckling och har sedan 10 år varit verksam inom klinisk läkemedelsutveckling.

Anneli Tinnerholm har en Bachelor of Medical Science in Medical Biology vid Linköpings universitet och har därefter studerat bland annat klinisk läkemedelsutveckling vid Uppsala universitet. Hon har mer än 10 års erfarenhet av klinisk utveckling, från Fas I till Fas IV, inom olika indikationer och sjukdomsområden. Hon började sin yrkesbana i CRO-bolaget NORMA och har därefter haft olika roller inom klinisk utveckling hos LINK Medical och SDS Life Science samt senast som Clinical Project Manager på AMRA Medical AB.

Aqilions strategiska fokus är på läkemedelstargets och program med stor potential inom inflammatoriska sjukdomar. I december 2021 förvärvade Aqilion alla rättigheter till Regulus-programmet från LEO Pharma. Regulus är en ny nästa generationens selektiv JAK1-hämmare. Läkemedel med liknande verkningsmekanism har visat klinisk effekt i autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar. Målsättningen är att starta en Fas 1- säkerhetsstudie med AQ280 i friska frivilliga under andra halvåret 2022 och därefter en Fas 2a-studie i patienter. Aqilion kommer initialt att utveckla läkemedelskandidaten AQ280 som en potentiell behandling för EoE. Inga läkemedel med samma verkningsmekanism har hittills utvecklats mot EoE och det finns ett stort medicinskt behov.

– Att inleda den kliniska utvecklingen är en strategiskt viktig milstolpe för Aqilion, och vi ser fram emot att ta steget från preklinik till klinisk utveckling inom kroniskt inflammatoriska sjukdomar. Vi utökar och kompletterar vårt team med ytterligare individer med stor erfarenhet inom kliniska strategier, operativa- och regulatoriska frågeställningar såväl som kvalitetskontroll och tillverkning av läkemedelskandidaten. Annelis erfarenhet från kliniska studier i kombination med hennes ledningsförmåga är en tillgång för vårt operativa arbete med klinisk utveckling såväl som för vår strategiska planering i våra program. Vi är glada över att få arbeta tillsammans med Anneli och ta del av hennes driv och kunskaper i vår verksamhet, säger Sarah Fredriksson, vd för Aqilion.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om eosinofil esofagit
Eosinofil esofagit (EoE) är en sällsynt och kronisk sjukdom med inflammation i esofagus- (matstrups)-slemhinnan och har sväljningsbesvär som huvudsymptom. EoE är en relativt ny diagnos med en ökande incidens. Sjukdomen har ett progressivt förlopp och kallas även för ”allergisk matstrupe” och uppfattas vara triggad av födoämnesallergen. Både barn och vuxna kan drabbas och diagnosen ställs vanligast hos barn i tonåren och hos vuxna i åldern 30–50 år. Tillståndet är vanligare bland män.

Om Aqilions pipeline
Aqilion har fyra program, i olika utvecklingsskeden, i sin pipeline. Samtliga program fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för kroniskt inflammatoriska sjukdomar där det idag finns ett uttalat patientbehov, men få eller inga behandlingar.

Regulus-programmet (AQ280) utvecklas initialt som en potentiell behandling för EoE och en Fas 1-studie är under planering. Girtab-programmet har utvecklats internt och Aqilion äger samtliga immateriella rättigheter. Målsättningen med Girtab är att utveckla en ny behandling för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD. Det prekliniska Alnitak-programmet utvecklar ett oralt läkemedel som specifikt binder till och hämmar målproteinet TAK1 (MAP3K7) vilket har visat sig fungera som en huvudregulator för inflammatorisk signalering. Programmet har utvidgats och resurser investeras också i ett projekt som särskilt fokuserar på substanser med potential att behandla inflammatoriska tillstånd i centrala nervsystemet (CNS). Polaris-programmet har en ny farmakologisk strategi för att selektivt påverka NLRP3-signalering och har potential att vara först i sitt slag med en ny verkningsmekanism. Polaris är i tidig forskningsfas. Mer information finns på hemsidan, pipeline.

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com