Skip to content

Aqilion stärker sin pipeline med en läkemedelskandidat inom kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar, IBD

Aqilion har nominerat Girtab, ett program från bolagets forskningsverksamhet, till vidare preklinisk och klinisk utveckling. Målsättningen med Girtab är att utveckla en ny behandling för kroniska inflammatoriska tarmsjukdomar. Girtab kompletterar Aqilions pipeline väl och stärker bolagets strategiska fokus på läkemedelstargets och program med stor potential inom inflammatoriska sjukdomar.

Utvecklingen av Girtab har kommit så långt att det nu finns en klinisk läkemedelskandidat, AQ312, som ska testas i säkerhetsstudier i ett prekliniskt utvecklingsprogram. Parallellt pågår utvecklingen av en beredningsform avsedd för en oral behandling med lokal verkan i tarmen. Den aktiva substansen är en småmolekylär läkemedelskandidat som verkar genom att hjälpa kroppens eget immunförsvar att dämpa inflammation i tarmen. Substansen verkar på aryl hydrocarbon receptorer (AhR) hos de T-celler som är aktiva i immunförsvaret.

– Det är glädjande att vår interna forskningsverksamhet levererar ytterligare ett program inom kronisk inflammation som dessutom kompletterar Aqilions pipeline väl ur ett strategiskt perspektiv. Det är ett kvitto på att vi har lyckats nå de mål som vi satte upp för tre år sedan. Med Girtab stärks bolagets fokus på kroniska inflammatoriska sjukdomar, säger Sarah Fredriksson, vd för Aqilion.

Aqilion har utvecklat Girtab internt och äger samtliga immateriella rättigheter. Läkemedelskandidaten har i en sju veckor lång studie i en sjukdomsmodell visat god effekt både med avseende på verkningsmekanism genom att aktivera AhR och genom att den har en modulerande effekt på immunförsvaret. Behandlingen med AQ312 tolererades väl och uppfyllde det primära effektmåttet för studien.

– Girtab skiljer sig från de andra programmen i vår pipeline både ur ett biologiskt perspektiv, vad gäller verkningsmekanism, och ur ett affärsutvecklingsperspektiv då det har så tydligt fokus på inflammatoriska tarmsjukdomar. Girtab stärker således vårt erbjudande utan att skapa intern konkurrens mellan programmen om framtida samarbetspartners intresse. Vi ser fram emot att presentera Girtab externt samtidigt som vi utvecklar programmet mot kliniska studier inom ulcerös kolit som den första indikationen inom IBD, säger Sarah Fredriksson.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om kronisk inflammation i tarmen
Inflammatorisk tarmsjukdom eller IBD, Inflammatory Bowel Disease, är ett samlingsbegrepp för ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Därutöver förekommer så kallad oklassificerad kolit. Gemensamt för sjukdomarna är att de kännetecknas av att kroppens immunförsvar angriper den egna tarmslemhinnan vilket orsakar en kronisk inflammation. Diarré är det vanligaste symtomet vid IBD. Buksmärta, blodiga avföringar, viktnedgång och feber kan också förekomma. Som regel går sjukdomen i skov med hög sjukdomsaktivitet som avlöses av längre perioder med låg eller obefintlig sjukdomsaktivitet. Beroende på svårighetsgrad kan skoven kräva särskild behandling. Orsaken är okänd, men en kombination av arvsanlag och kroppens eget immunförsvar anses spela en viktig roll, liksom miljön i tarmen.

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com