Helsingborg – 11 maj 2020 – AQILION AB meddelar idag att Torgeir Vaage har tillträtt som Chief Financial Officer, CFO, i bolaget. Torgeir kommer i sin nya roll att ha ett övergripande ansvar för ekonomi, finansiell styrning och uppföljning. Dessutom kommer han att bistå vd i frågor som rör strategi och finansiering av verksamheten.

Torgeir Vaage har under de senaste åren arbetat i Danmark och Norge som CFO och CEO i flera mindre bioteknikbolag med fokus på läkemedel och i nära samarbete med riskkapitalbolag som Sarsia Seed, Novo Seed och Norsk Innovasjonskapital. Innan hans intresse för bioteknikföretag – och då främst för företag med verksamhet i tidig fas – ledde honom till life science-branschen, tillbringade Torgeir sex år som senior analytiker och partner i ABG Sundal Collier. Dessförinnan har han haft roller som senior kapitalanalytiker i Handelsbanken och managementkonsult på AT Kearney i Oslo. Torgeir är civilekonom från Norges Handelshögskola (NHH, Norwegian School of Economics) och har en doktorsexamen i företagsekonomi från University of California, Berkeley.

– Det är med glädje vi välkomnar Torgeir Vaage till Aqilion. Hans breda erfarenhet och kunskap inom ekonomisk analys, utvecklingsprocesser och finansiering på en internationell marknad i kombination med hans operationella erfarenhet från affärsutveckling av bioteknikbolag med fokus på nya, innovativa läkemedel kommer att stärka vårt team såväl internt som i externa samarbeten, säger Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson
vd, AQILION AB
070 261 4575
sarah.fredriksson@aqilion.com

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science-bolag som identifierar unika idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. Våra projekt baseras på solid vetenskaplig grund där vi tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans och patientnytta. Vi fokuserar på indikationer inom inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi där vi ser ett stort framtida behov, god potential för innovation samt ett uttalat intresse i marknaden. Våra kunder representerar nästa steg i värdekedjan; läkemedels- och bioteknikindustrin. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.