Helsingborg – 15 maj 2020 – AQILION AB tillkännager idag att årsredovisningen för 2019 nu finns tillgänglig på bolagets hemsidaRedovisningen sammanfattar bolagets affärsverksamhet, strategi och finansiella resultat.

Årsredovisningen finns tillgänglig som PDF version på bolagets hemsida under fliken ”Corporate”, länk nedan;
https://www.aqilion.com/en/financial-reports/

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson
vd, AQILION AB

070 261 4575
sarah.fredriksson@aqilion.com

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science-bolag som identifierar unika idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. Våra projekt baseras på solid vetenskaplig grund där vi tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans och patientnytta. Vi fokuserar på indikationer inom inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi där vi ser ett stort framtida behov, god potential för innovation samt ett uttalat intresse i marknaden. Våra kunder representerar nästa steg i värdekedjan; läkemedels- och bioteknikindustrin. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.aqilion.com.