Skip to content

Aqilion presenterar valberedning inför årsstämman 2023

Valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts och utgörs av följande ledamöter:

  • Christian Ewe, utsedd av aktieägaren LMK Forward AB
  • Linus Wiebe, utsedd av aktieägaren Fåhraeus Start Up and Growth Fund AB
  • Katarina Berggren, utsedd av aktieägaren Grenspecialisten AB

Ledamöterna utser ordföranden mellan sig.

Valberedningen ska inför årsstämman 2023 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av och arvode till bolagets revisor.

Årsstämman i AQILION AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 1 juni 2023, kl. 17.00, i Helsingborg.

För mer information, vänligen kontakta:
Sarah Fredriksson, vd, AQILION AB, + 46 (0)70 261 4575, sarah.fredriksson@aqilion.com

Om Aqilion
Aqilion är ett bioteknikbolag som fokuserar på att utveckla nya innovativa behandlingar för sjukdomar orsakade av kronisk inflammation och dysfunktionella immunologiska reaktioner som till exempel autoimmuna sjukdomar. Bolaget är främst aktivt i de tidiga faserna av läkemedelsutveckling, från idéstadiet till tidig klinisk utveckling.

Aqilion kombinerar erfarenheter från stora läkemedelsbolag med entreprenörskap och drivkraft från mindre tillväxtbolag. Bolagets erfarna team och styrelse har tidigare tagit läkemedel hela vägen från upptäckt till marknad och har gedigen erfarenhet av affärsutveckling i innovativa bioteknik- och läkemedelsbolag.

AQILION AB (publ) är ett svenskt publikt bolag med huvudkontor i Helsingborg. www.aqilion.com