Skip to content

Aqilion presenterar valberedning inför årsstämman 2020

Valberedningen har nu utsetts och utgörs av följande medlemmar:

• Helena Arcombe, utsedd av aktieägaren Länsförsäkringar

• Malin Ruijsenaars, utsedd av aktieägarna Grenspecialisten AB och LMK Forward AB

• Clas Runnberg, utsedd att representera övriga aktieägare

• Lena Mårtensson, utsedd att företräda Aqilions nätverk av rådgivare

Ledamöterna utser ordföranden mellan sig.

Valberedningen ska inför årsstämman 2020 ta fram förslag till stämmoordförande, val av styrelseledamöter och styrelseordförande, arvode till styrelseordförande och styrelseledamöter, val av och arvode till bolagets revisor.

AQILION AB:s årsstämma 2020 kommer att hållas onsdagen den 10 juni 2020, kl. 17.00, i Helsingborg.

Läs gärna mer om Aqilion på bolagets hemsida www.www.aqilion.com.

För mer information, vänligen kontakta

Sarah Fredriksson, styrelseordförande i Adenovir Pharma AB och VD i AQILION AB,
070 261 4575, sarah.fredriksson@www.aqilion.com

Om AQILION AB

Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse.

Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »