Aqilion öppnar kontor i Lund för att underlätta arbetet med bolagets nya initiativ för nya läkemedelsprojekt i tidig discovery fas

Aqilion har nyligen startat två nya innovativa läkemedelsprojekt. Ett av dem, Alnitak, drivs med Red Glead Discovery och SARomics Biostructures som prioriterade CRO-bolag (contract research organizations) och partners i Aqilions expansion av nya projekt i tidig fas. Aqilion öppnar filial på Medicon Village i Lund för att kunna arbeta mer effektivt och integrerat med sina nya partners. Kontoret ger också Aqilion en lokal förankring och underlättar samarbeten med universitet och den infrastruktur som Lund erbjuder ett life science-bolag.

Aqilions projekt Alnitak har två intressanta tillämpningar. Målet är att utveckla läkemedelskandidater som binder till ett målprotein som är väsenligt både för utvecklingen av tumörsjukdomar och för inflammatoriska tillstånd. Ett lyckat projekt kan därför bidra såväl till att utveckla nya läkemedel för att behandla särläkemedel (orphan drug) indikationer inom autoinflammatoriska sjukdomar som till att utveckla nya kombinationsbehandlingar inom onkologi, primärt tarmcancer.

Aqilion äger, driver och  finansierar projektet och identifierade redan i idéstadiet Red Glead Discovery och SARomics Biostructures som de CRO-bolag med den kompetens och infrastruktur som Aqilion söker. Våra nya partners erbjuder utöver ett mycket erfaret team också en teknisk infrastruktur som t.ex. en unik plattform för att identifiera läkemedelskandidater, så kallad Weak Affinity Chromatography (WAC™), liksom möjligheten att använda Max IV i Lund för strukturbestämningar under arbetets gång. MAX IV är Sveriges största och mest ambitiösa satsning på forskningsinfrastruktur och är världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning sedan den invigdes 2016.

– Aqilions behov av spetskompetens och erfarenhet inom drug discovery gjorde att vårt val tidigt föll på Red Glead och SARomics. Samarbetet drivs i en väl integrerad och kreativ process i en gemensam operationell struktur. Jag är övertygad om att samarbetet i vårt nya läkemedelsprojektet Alnitak kommer att resultera i synergieffekter, fördjupad kunskap i teamet och en stärkt samverkan framöver i helt nya projekt. Jag gläds åt möjligheten att få arbeta med ett ytterst kompetent team som tillsammans med oss på Aqilion kommer att skapa värdefulla och innovativa tillgångar, säger Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB.

– Det är ett mycket spännande samarbete som vi har gått in i tillsammans med Aqilion och SARomics. Möjligheten att genomföra tidig industriell läkemedelsforskning i Sverige som inte är beroende av statligt stöd är verkligen stimulerande, säger Johan Evenäs, vd för Red Glead Discovery AB.

– Jag ser fram emot att samarbeta med Aqilion i detta innovativa projekt där vår och Red Gleads WAC™ teknologi kommer att vara en viktig del. Jag hyser stor respekt för Aqilions modiga beslut att expandera sin verksamhet med nya projekt i tidig fas, säger Björn Walse, vd för SARomics Biostructures AB.

För mer information, vänligen kontakta
Sarah Fredriksson, vd för AQILION AB, 070 261 4575, sarah.fredriksson@www.aqilion.com

Om AQILION AB

Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika idéer som har potential att bli nya läkemedel och förädlar dem till kommersiellt intressanta projekt. Våra projekt baseras på solid vetenskaplig grund där vi tydligt kan förstå underliggande biologi, klinisk relevans och patientnytta. Vi fokuserar på indikationer inom inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi där vi ser ett stort framtida behov, god potential för innovation samt ett uttalat intresse i marknaden. Våra kunder representerar nästa steg i värdekedjan; läkemedels- och bioteknikindustrin. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg.
Besök gärna www.www.aqilion.com.

Om Red Glead Discovery AB

Red Glead Discovery är ett av Sveriges snabbast växande ”Life Science”-företag med verksamhet vid Medicon Village i Lund, som utför lab-baserat preklinisk kontraktsforskning (drug discovery) kring småmolekyler och peptider. Sedan starten 2011 har bolaget hjälpt nära 200 kunder globalt att utveckla sina idéer vidare mot nya läkemedel. Bolaget, grundat av sju medarbetare från AstraZeneca R&D Lund, har växt till 33 medarbetare och bedriver sin verksamhet i ändamålsenliga laboratorier och kontor på Medicon Village i Lund. www.redglead.com

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »