Skip to content

Aqilion inleder ett samarbete med Immunscape

Aqilion söker tidiga innovativa läkemedelsprojekt sombaseras på gedigen forskning med en tydlig underliggande biologisk rational, klinisk relevans och patientnytta. Immunscape har utvecklat innovativa molekyler som har potential att bli nya läkemedel inom cancer och autoimmuna sjukdomar. Projektet befinner sig i tidig fas. Det nya samarbetet syftar till att gemensamt utvärdera och utveckla projektets kommersiella potential.

I intressanta projekt kan Aqilion investera resurser för att ytterligare utvärdera potentialen och säkerställa att det går vidare till ett fullskaligt projekt eller projektbolag. Både Aqilion och Immunscape deltar aktivt i utvärderingen och samarbetet sker under en exklusiv option för Aqilion att fortsätta sitt engagemang om projektet faller väl ut.

– Förprojektfasen är viktig för att stärka den gemensamma visionen av projektet och att tillsammans med Immunscapes team utvärdera om Aqilion är rätt partner för att driva en fortsatt kommersiell utveckling av projektet. Immunscape har en gedigen erfarenhet och kunskap inom läkemedelsutveckling och bolagets innovativa molekylplattform är mycket intressant för Aqilion. Vi ser fram emot att få arbeta tillsammans i detta spännande projekt, säger Sarah Fredriksson, VD i AQILION AB.

– Vi är mycket glada över att ha inlett detta samarbete med Aqilion, genom det kan våra ansträngningar att utveckla nya läkemedel påskyndas, säger Lars Öhman, VD i Immunscape AB.

Om AQILION AB
Aqilion är ett svenskt life science bolag som identifierar unika tidiga läkemedelsprojekt och utvecklar dem till klinisk fas. Målet är att bevisa den medicinska innovationens kliniska och affärsmässiga potential för att attrahera industriella partners och köpare som i sin tur har kapacitet att fortsatta den kliniska utvecklingen och ta produkten till marknaden. Affärsmodellen bygger på ett tidigt engagemang och nära samarbete med innovatören oavsett om det är en extern forskare, ett internt utvecklingsprojekt eller en industriell partner som är initiativtagaren till projektet. Aqilion föredrar projekt som riktar sig mot nischmarknader. Specialläkemedel och särläkemedel (orphan drug indikationer) är av särskilt intresse. Aqilion har sitt huvudkontor i Helsingborg. Besök gärna www.www.aqilion.com.

Om Immunscape AB 
Immunscape är ett läkemedelsutvecklingsföretag som arbetar med utveckling av immunmodulerande läkemedel för behandling av cancer och autoimmuna sjukdomar. Målet är att utveckla läkemedel som selektivt aktiverar eller dämpar immunitetssystemet för att behandla allvarliga sjukdomar. Forskarna på Immunscape har en unik kunskap om utveckling av läkemedel riktade mot specifika målproteiner. Denna expertis används för att utveckla nästa generations läkemedel för patienter med de största medicinska behoven, som idag saknar effektiv behandling. Immunscape bedriver sin verksamhet på Karolinska Institutet Campus i Solna. För mer information, besök gärna www.immunscape.com.

Ladda ner pressmeddelande i PDF-format »