Glactone Pharma har genererat nya uppseendeväckande data som visar att STAT3-hämmaren GPA 500 reducerar immunsuppressiva cellmarkörer i behandlingsresistenta prostatacancerceller och att aktivering av transkriptionsfaktorn STAT3 är en mekanism som leder till att patienter inte svarar på behandling. Resultaten redovisas i ett abstract vid ASCOs (American Society of Clinical Oncology) årliga möte. Med GPA500 som utgångspunkt har Glactone Pharma utvecklat nya patenterade STAT3-hämmare med förbättrade läkemedelsliknande egenskaper.

Det vetenskapliga abstractet “Reduction in PD-L1 expression by STAT3 inhibition with GPA500 in enzalutamide-resistant prostate cancer” publiceras i samband med ASCOs årliga möte 2015 (J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e16075)).

De nya data som redovisas är resultat från ett pågående samarbete mellan Glactone Pharma och professor Amina Zoubeidis forskargrupp vid det världsberömda Vancouver Prostate Center i Kanada. Studien ger prekliniska bevis för att behandling med den småmolekylära hämmaren GPA500 kan påverka signalering via transkriptionsfaktorn STAT3 vilket leder till att man kan angripa flera resistensmekanismer i prostatacancerceller som är resistenta mot det anti-androgena läkemedlet enzalutamide. När STAT3 hämmas reduceras uttrycket av cellmarkörer (PD-L1) som annars dämpar immunförsvarets aktivitet. Dessutom visar studien att GPA500 reducerar tillväxten och livskraften hos de anti-androgenresistenta cancercellerna och att påverkan av signalvägen för STAT3 kan vara en effektiv metod för att behandla patienter som inte svarar på de nya anti-androgena behandlingarna.

ASCOs möte hålls den 29 maj – 2 juni i Chicago.

Cancer och immunterapi
Att använda kroppens eget immunsystem mot tumörer, så kallad immunterapi, är en av de mest lovande behandlingsstrategierna inom den moderna cancervården. Men en del cancertyper, bland annat prostatacancer, svarar dåligt på de typer av immunterapi som idag finns tillgängliga på grund av starka immunsuppresiva mekanismer hos tumören. Genom att hämma dessa mekanismer tror man att man kan göra även dessa cancerformer mottagliga för behandling med immunterapi. I prekliniska modeller har det visats att STAT3 signalering är involverad i tumörframkallad immunsuppression och att man genom att rikta sig mot STAT3 kan förhindra dessa effekter.

GPA500 och STAT3
GPA500 är en småmolekylär hämmare av transkriptionsfaktorn STAT3 med en unik verkningsmekanism. GPA500 hämmar STAT3 direkt och reducerar tillväxten av prostatacancerceller både in vivo och in vitro. Med utgångspunkt från GPA500 har Glactone Pharma utvecklat nya patenterade STAT3-hämmare med förbättrade läkemedelsliknande egenskaper.

Glactone Pharma
Glactone Pharma är ett biomedicinskt företag inom PULS, ett unikt utvecklingsbolag inom life science, och är baserat på banbrytande forskning vid Lunds universitet. Glactone Pharma har utvecklat en pipeline med nya potentiella läkemedel riktade mot transkriptionsfaktorn STAT3 för behandling av kastrationsresistent prostatacancer (CRPC) och andra cancertyper. STAT3 är involverad i tumörmedierad immunsuppression och resistens mot anti-androgen terapi, vilket gör den till ett idealiskt mål i kombinationsbehandlingar. www.glactone.com, www.pulsinvest.se.

The Vancouver Prostate Center (VPC)
VPC har ett framgångsrikt track record och rykte som ett av världens mest respekterade cancercentra. VPC är ett National Centre of Excellence och Centre of Excellence for Commercialization and Research. www.prostatecentre.com

För mer information, vänligen kontakta:

Jan Törnell, styrelseordförande, Glactone Pharma, 070 676 00 08 eller jan.tornell@pulsinvest.se

Martin Johansson, vd, Glactone Pharma, +1 705 768 0603 eller martin.johansson@glactone.com

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och aktivt utvecklar dem i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure och Oncorena.www.pulsinvest.se.