Det svenska läkemedelsbolaget Adenovir Pharma har inlett en fas II-studie för behandling av patienter med den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemiskt keratokonjunktivit). EKC drabbar årligen miljontals människor över hela världen och kan leda till synnedsättning. Det finns idag ingen effektiv antiviral behandling mot EKC. Tidigare har Adenovir visat att dess läkemedelskandidat är vältolererad och säker i en klinisk fas I-studie på 48 friska försökspersoner.

Adenovir går vidare i utvecklingen av ett läkemedel mot EKC och har nu startat en dubbelblind randomiserad fas II-studie på sex ögonkliniker i Sverige och Tyskland. Ett flertal patienter med EKC har redan påbörjat behandling. Totalt kan studien omfatta upp till 130 patienter, och beräknas bli klar under 2014.

– Globalt sett är EKC en mycket utbredd sjukdom med många miljoner drabbade varje år, och vi ser många fall även här i Sverige. Eftersom det idag inte finns någon effektiv behandling att tillgå, hoppas vi att denna läkemedelskandidat kan utvecklas till den läkemedelsbehandling som patienterna behöver, säger docent Carl-Gustaf Laurell, läkare vid S:t Eriks Ögonsjukhus och ansvarig prövare i studien.

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom den privata life science-inkubatorn P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir har en patenterad teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av en allvarlig ögoninfektion, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC).

– Läkemedelskandidaten har en annorlunda och helt unik verkningsmekanism. Den kan om den utvecklas framgångsrikt bli den först effektiva behandlingen av EKC och det skulle lösa ett stort medicinskt problem, säger professor Gerd Geerling vid Universitetsögonkliniken i Düsseldorf och ansvarig för studien vid de tyska
ögonklinikerna.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC):

Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen, med miljontals drabbade varje år. EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen men är vanligast i tätbefolkade områden
i Asien där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirus-orsakade ögoninfektioner. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man i Asien får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är hög. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

För mer information, vänligen kontakta:

Björn Dellgren, projektledare Adenovir Pharma: bjorn.dellgren@adenovir.com eller 0707- 455 005.

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av en allvarlig ögoninfektion, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling.Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine och Journal of Medicinal Chemistry. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery. Läkemedelskandidaten har visat sig vara vältolererat och säkert i prekliniska studier och i klinisk fas I. Se mer på www.adenovir.com

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.