Adenovir Pharma, ett projektbolag i P.U.L.S., Sveriges ledande life science-inkubator, har förstärkt styrelsen med två ledamöter med gedigen bakgrund inom läkemedelsindustrin, Karin Wingstrand och Mats Lidgard.

Karin Wingstrand har lång erfarenhet av farmaceutisk och klinisk läkemedelsutveckling från AstraZeneca, där hon senast var global chef för klinisk forskning. Hon är idag verksam som rådgivare inom life science och är bland annat medlem i P.U.L.S. styrelse och ordförande i Mevia AB.

Mats Lidgard har en omfattande affärsjuridisk bakgrund. Han är Senior Partner i humanriskkapi­talbolaget Lavindia AB och har tidigare varit verksam inom bland annat Pharmacia-koncernen, Active Biotech AB och SBL Vaccin AB som chefsjurist och på andra chefs­befattningar. Mats har även styrelseuppdrag i Cebix AB, Jatab Care AB, Scan­dinavian Biopharma Holding AB och Synphora AB.

Med sina erfarenheter kommer Karin och Mats att kunna ge värdefulla bidrag till Adenovir Pharmas utveckling och till förberedelserna för en exit. Björn Lundgren, som gjort en mycket stark insats för den farmaceutiska utvecklingen inom Adenovir Pharma, kommer nu att lämna styrelsen.

− Rekryteringen av Karin Wingstrand och Mats Lidgard till Adenovir Pharmas styrelse är ett viktigt steg i bolagets vidare utveckling. Karin och Mats kommer med sina erfarenheter av klinisk utveckling och affärsjuridik inom läkemedelsindustrin att komplettera managementteamet i Adenovir Pharma i såväl det strategiska som det operativa arbetet. Det är mycket positivt att vi har lyckats attrahera personer som Karin och Mats till vår styrelse i den fas vi nu befinner oss, då vi förbereder bolaget för en exit, säger Stefan Appelgren, styrelseordförande i Adenovir Pharma.

Läkemedel mot smittsam ögonsjukdom
Adenovir Pharma utvecklar ett läkemedel mot den smittsamma ögonsjukdomen EKC (epidemisk keratokonjunktivit) som idag saknar effektiv behandling. En dubbelblind randomiserad fas II-studie pågår på åtta ögonkliniker i Sverige och Tyskland. Adenovir Pharma har tidigare i en klinisk fas I-studie visat att denna läkemedelskandidat är vältolererad. 2014 fick bolaget ett utvecklingsbidrag från Vinnova för att utveckla ett andra generationens läkemedel mot EKC.

− Runt om i världen drabbas många miljoner människor av EKC varje år. Eftersom det idag inte finns någon effektiv behandling att tillgå hoppas vi att vår läkemedelskandidat kan utvecklas till den behandling som patienterna behöver. Vi siktar på att ha resultaten från den pågående fas II-studien senare i år, och vi har nu aktivt påbörjat förberedelserna inför sökandet efter en samarbetspartner för vidare utveckling och marknadsföring, säger Björn Dellgren, projektledare vid Adenovir Pharma.

Om epidemiskt keratokonjunktivit (EKC)
EKC är en allvarlig och smittsam ögoninfektion som orsakas av adenovirus och kan ge upphov till synnedsättning lång tid efter den akuta fasen. Såväl ögats hornhinna som bindhinna drabbas, och sjukdomen är mycket smärtsam i den akuta fasen. EKC förekommer över hela världen men är vanligast i tätbefolkade områden i Asien, där sjukdomen betraktas som ett stort hälsoproblem. Enbart i Japan drabbas en miljon människor varje år av adenovirusorsakade ögoninfektioner. Ofta får den smittade och de närmaste i omgivning isoleras under den akuta fasen. Patienterna blir oftast sjukskrivna. Vid pågående epidemier förekommer det att man får stänga skolor och arbetsplatser, varför samhällskostnaderna i form av förlorad arbetskraft och produktion är höga. Mellan 20 och 50 procent av de drabbade får synnedsättningar som kan bestå i månader och i en del fall i flera år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Idag finns inga läkemedel mot EKC och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

För mer information, vänligen kontakta:
Björn Dellgren, projektledare Adenovir Pharma: bjorn.dellgren@adenovir.com eller 
telefon: 0707- 455 005. Besök gärna www.adenovir.com.

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB med bas i Helsingborg. Adenovir Pharma har en patenterad teknologiplattform och utvecklar ett antiviralt läkemedel för behandling av en allvarlig ögoninfektion, epidemiskt keratokonjunktivit (EKC). Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och professor Niklas Arnberg på viruslaboratoriet vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling. Upptäckter som ligger till grund för framtagandet av läkemedelskandidaten har publicerats i den välansedda tidskriften Nature Medicine. Betydelsen av upptäckten har dessutom lyfts fram av den lika högt rankade tidskriften Nature Reviews Drug Discovery. Läkemedelskandidaten APD-209 har visat sig vara vältolererat och säker i prekliniska studier och i klinisk fas I.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är ett unikt utvecklingsbolag inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem aktivt i nära samarbete med innovatörerna hela vägen från idé till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat tre, varav ett är börsintroducerat. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. PULS pågående projekt är: AcuCort, Adenovir Pharma, Glactone Pharma, Laccure och Oncorena. www.pulsinvest.se.