Adenovir Pharma förstärker patenten för  läkemedel mot ögoninfektion

Det Europeiska patentverket (EPO) bedömer i sin internationella granskningsrapport att användning av Adenovir Pharmas substans för att behandla EKC är patenterbar. Adenovir Pharma förstärker därmed patenten för sitt läkemedel som är under utveckling för behandling av ögoninfektion.

Tidigare har bolagets första patent, som avser teknologibasen, godkänts i viktiga marknader som EU, USA, Kina, Japan, Singapore och Hong Kong.

Baserat på forskning på Virologiska avdelningen vid Umeå Universitet och i samarbete med forskare vid Lunds Universitet, pågår utvecklingen av ett nytt läkemedel för behandling av ögonsjukdomen epidemisk keratokonjunktivit (EKC) inom utvecklingsföretaget Adenovir Pharma.

Om epidemiskt keratokonjunktivit  (EKC)

Ögoninfektioner orsakade av adenovirus är bland de mest vanligast förekommande ögoninfektionerna i världen. Epidemisk keratokonjunktivit (EKC), orsakad av adenovirus, är en allvarlig och mycket smittsam sjukdom som förekommer över hela världen och drabbar många miljoner människor varje år. Sporadiska utbrott förekommer som epidemier i många regioner. Drabbade patienter blir oftast sjukskrivna och ofta får den smittade och de närmaste i omgivningen isoleras under den akuta fasen. Vid pågående epidemier förekommer det att man får stänga skolor och arbetsplatser och dessa ögoninfektioner representerar ett stort samhällsproblem. Idag finns inga läkemedel mot EKC orsakade av adenovirus och patienter som drabbas får därför ingen behandling.

Om Adenovir Pharma AB

Adenovir Pharma AB är ett projektbolag inom P.U.L.S. AB  med bas i Helsingborg. Företaget har en patenterad teknologiplattform och utvecklar antivirala läkemedel för behandling av vissa ögoninfektioner. Den initiala utvecklingen har skett i nära samarbete med forskarna professor Göran Wadell och docent Niklas Arnberg på Virologiska avdelningen vid Umeå Universitet och forskare på Kemiska Institutionen vid Lunds Universitet, professor Olov Sterner och professor Ulf Ellervik och P.U.L.S. samt ett flertal specialiserade företag inom läkemedelsutveckling.

www.adenovir.com

Kontaktinformation

För ytterligare information om Adenovir Pharma AB  kontakta:

Projektledare Björn Dellgren

E-post: bjorn.dellgren@adenovir.com