AcuCort, ett projektbolag i P.U.L.S., Sveriges ledande privata inkubator inom life science, har i en klinisk studie visat att deras produkt, som är en lättrörlig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd, är säker och effektiv. Den aktiva substansen är en väldokumenterad och välkänd glukokortikoid som verkar antiinflammatoriskt. AcuCorts produkt fyller genom sin beredningsform ett stort behov för i synnerhet patienter med sväljsvårigheter, eftersom den avsevärt förenklar sättet att ta läkemedlet.

Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider, t ex vid allergi. Även cancerpatienter som lider av illamående till följd av cytostatika-behandling använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel bara finns som injektioner eller tabletter.  Att t ex först behöva lösa upp tabletterna i vatten kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation av såväl patient som den som eventuellt hjälper den drabbade. Ofta har patienten svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga i munnen, men med samma effekt som tabletterna, kan komma att få ett stort användningsområde.

–  Som allergolog skulle det kännas tryggt att förskriva en produkt som denna som är så enkel att hantera vid akuta situationer. Som ett alternativ till en blisterförpackning, då du först måste ta ut tabletterna och sedan röra ut dem, är detta en mycket tilltalande lösning, säger professor Leif Bjermer, allergolog och överläkare vid Lunds Universitetssjukhus.

AcuCort har utvecklat en film som ska läggas i munnen, och som i den nyligen genomförda kliniska studien visat sig har samma effekt som tabletter med motsvarande innehåll. Filmen har dessutom fördelen att den är lätt att ta, att den inte tar någon plats och därmed är enkel att bära med sig, och att den kan enkelt appliceras av en person utan medicinsk träning som hjälper den drabbade.

– Vår förhoppning är att produkten kommer att underlätta tillvaron för många patienter med dessa besvär, och även för föräldrar till barn som är i riskzonen för att hamna i akuta allergiska tillstånd, säger Bengt Westrin, projektledare för AcuCort.

Fakta klinisk studie:

Den aktuella kliniska studien syftade till att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och biotillgänglighet för AcuCorts produkt. Studien var randomiserad, icke-blind, singeldos och crossover, och som jämförelseprodukt användes en konventionell tablett med samma läkemedelssubstans och styrka som AcuCorts produkt. 30 friska frivilliga försökspersoner ingick i studien som genomfördes vid Skånes universitetssjukhus i Lund under juni-september 2013. Studien visade att produkten var säker och vältolererad samt att den var bioekvivalent med jämförelseprodukten. Dessutom var upptagshastigheten något snabbare än för jämförelseprodukten.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Westrin, projektledare AcuCort, tel: 070-265 48 62 eller bengt.westrin@acucort.com

___________________________________________________________________________________

AcuCort är sedan 2010 ett projektbolag inom P.U.L.S. med bas i Helsingborg. AcuCort utvecklar en lättlöslig film innehållande en anti- inflammatorisk glukokortikoid att lägga i munnen exempelvis vid akuta allergiska reaktioner, eller vid illamående under cytostatikabehandling. Produkten innebär en avsevärt förenklad användning för patienter som snabbt behöver tillgång till en effektiv, anti- inflammatorisk behandling. Den ska även kunna användas av patienter med sväljsvårigheter, samt kunna hanteras av en person som hjälper den drabbade. Se mer på www.acucort.com.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande private inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.