Skip to content

AcuCort tar in 4,6 MSEK och inleder exitprocessen

AcuCort, ett projektbolag i P.U.L.S, Sveriges ledande life science-inkubator, har nyligen genomfört en nyemission om 4,6 MSEK som säkrar driften i bolaget under den försäljningsprocess som nu inletts. AcuCort har utvecklat en lättlöslig film att lägga i munnen vid akuta allergiska tillstånd. Produkten fyller genom sin beredningsform ett stort behov för patienter med sväljsvårigheter, eftersom den avsevärt förenklar sättet att ta läkemedlet. Den aktiva substansen är en välanvänd och väldokumenterad glukokortikoid som verkar antiinflammatoriskt. AcuCort har i en klinisk studie visat att produkten är säker och vältolererad och söker nu en köpare för projektet.

– Vi har nu inlett försäljningsprocessen för AcuCort och söker en köpare för detta projekt som fyller ett mycket stort medicinskt behov eftersom det idag inte finns någon liknande produkt på marknaden. Produkten är baserad på en mycket välanvänd antiinflammatorisk substans, som är säker och effektiv, men beredningsformen är helt ny, säger Bengt Westrin, projektledare för AcuCort.

AcuCorts produkt har i den nyligen genomförda kliniska studien visat sig ha samma effekt som tabletter med motsvarande styrka. Filmen har dessutom fördelen att den är lätt att ta, att den inte tar någon plats och därmed är enkel att bära med sig. Dessutom kan den enkelt appliceras av en person utan medicinsk träning som hjälper den drabbade. AcuCort söker nu en köpare för projektet och har anlitat
en internationell finansiell rådgivare för att bistå med försäljningen.

Fakta glukokortikoider:

Miljontals patienter världen över använder varje år läkemedel innehållande glukokortikoider, t ex vid allergi. Även cancerpatienter som lider av illamående till följd av cytostatika-behandling använder denna typ av läkemedel. En stor nackdel är att dessa läkemedel bara finns som injektioner eller tabletter.  Att t ex först behöva lösa upp tabletterna i vatten kan upplevas som mycket besvärligt i en akut situation av såväl patient som den som eventuellt hjälper den drabbade. Ofta har patienten svårt att svälja, varför en snabblöslig film att lägga i munnen, men med samma effekt som tabletterna, kan komma att få ett stort användningsområde.

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Westrin, projektledare AcuCort, tel: 070-265 48 62 eller bengt.westrin@acucort.com.

AcuCort är sedan 2010 ett projektbolag inom P.U.L.S. med bas i Helsingborg. AcuCort utvecklar en lättlöslig film innehållande en anti-inflammatorisk glukokortikoid att lägga i munnen exempelvis vid akuta allergiska reaktioner, eller vid illamående under cytostatikabehandling. Produkten innebär en avsevärt förenklad användning för patienter som snabbt behöver tillgång till en effektiv, anti- inflammatorisk behandling. Den ska även kunna användas av patienter med sväljsvårigheter, samt kunna hanteras av en person som hjälper den drabbade. Se mer på www.acucort.com.

P.U.L.S. (Partners för Utvecklingsinvesteringar inom Life Sciences) är Sveriges ledande privata inkubator inom life science. PULS investerar i tidiga projekt och utvecklar dem – i nära samarbete med innovatörerna – till attraktiva projekt för industrin. Sedan 2002 har PULS startat nio projektbolag och avyttrat två. PULS har sitt huvudkontor i Helsingborg. Projektbolagen inom PULS är AcuCort, Adenovir, Glactone, Laccure, LIDDS och Oncorena. Se mer på www.pulsinvest.se.